„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Grottgera 10, 35-959 Rzeszów, jest Administratorem danych osobowych uczestników programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”, natomiast obsługa informatyczna programu prowadzona będzie przez firmę ProfitCard Sp. z o. o, 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 71.

Administrator podlega przepisom Ustawy o ochronie danych osobowych (D.U. 2016 poz. 922 z póź. zm.).

Wszystkie osoby, które w imieniu naszej Spółdzielni mają kontakt z gromadzonymi danymi, zostały przeszkolone oraz podpisały zobowiązanie ścisłej ochrony i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed zgubieniem, zniszczeniem lub kradzieżą tychże danych oraz do zachowania w tajemnicy zarówno danych osobowych, jak i sposobów ich zabezpieczenia.

Dane osobowe zbierane są do celów realizacji programu lojalnościowego, pod nazwą „Społem znaczy Razem”.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia nie będzie możliwe korzystanie z programu.

Uczestnikowi programu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

Zbiór danych uczestników programu „Społem znaczy Razem” został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.